1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัท ไทยกรีนเทค จำกัด มุ่งพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยีในสาขาต่างๆเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น


 

บ้านปลอดเชื้อครบวงจร

นวัตกรรมจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ห้องปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ห้องนอน ห้องตากผ้า เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน เครื่องกรองอากาศปลอดเชื้อ เคลือบผนังบ้านด้วย Photo Catalyst

ออกแบบและติดตั้ง

ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศ HVAC สำหรับโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ Positive Cleanroom , Negative Cleanroom , Personal Protective Environment (PPE)

พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษา

บริษัทพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานในห้องปลอดเชื้อการป้องกันการติดเชื้อภายในบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับใช้ในบ้าน ที่อยู่อาศัย

โรงพยาบาล


พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมการติดเชื้อทั้งในองค์กรและที่อยู่อาศัย

นำเสนอสินค้าสู่บ้านพักอาศัยเพื่อสุขภาพที่ดี


เป้าหมาย

มุ่งมันพัฒนาสินค้าและคุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สู่มาตรฐานสากล