1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านหลังฆ่าเชื้อ - หมายเหตุ อันตรายจากการใช้เครื่องผลิตแก๊สโอโซน

PDFPrint

Article Index
ขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านหลังฆ่าเชื้อ
หมายเหตุ อันตรายจากการใช้เครื่องผลิตแก๊สโอโซน
All Pages

 

หมายเหตุ อันตรายจากการใช้เครื่องผลิตแก๊สโอโซน

 

  1. ความเข้มข้นของโอโซนที่มีการศึกษาพบว่าสามารถฆ่าเชื้อจุลชีพได้ถึงกว่า 90 % จะอยู่ที่ประมาณ 0.1-0.2 ส่วนในล้านส่วน
  2. ระดับของแก๊สโอโซนที่เริ่มทำให้คนทั่วไป(ยกเว้นคนที่มีความต่อการสัมผัสสูง) มีอาการระคายเคืองจมูกและตา จะอยู่ที่ประมาณ 0.2-0.3 ppm แต่ระดับที่จะเป็นอันตรายจริงจะมีค่าสูงมาก(ประมาณ 100-1000 ppm)

  3. แก๊สโอโซนเป็นแก๊สที่ไม่เสถียร จึงคงสภาพไม่ได้นาน(Half Life 26 min) หากปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ จะสลายตัวกลับเป็นแก๊สอ๊อกซิเจนไปเอง
  4. เนื่องจากเครื่องผลิตแก๊สโอโซนบางเครื่องจะมีกำลังเปลี่ยนแก๊สอ๊อกซิเจนเป็นแก๊สโอโซนได้มากถึงประมาณ 2000 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งอาจจะทำให้ห้องขนาด 50 ตร.ม มีโอโซนเข้มข้นถึง 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน จึงไม่ควรเข้าไปในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ โดยสมควรทิ้งระยะห่างหลังจากเครื่องหยุดการทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้แล้วไม่ต่ำกว่า 2 ชม (แต่หากต้องการเข้าไปก่อนก็ควรจะเปิดพัดลมเป่าเข้าไประบายอากาศออกมาให้มากที่สุดก่อนเข้าไปในห้อง )