1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การดูแลบ้านหลังจากน้ำลด

PDFPrint

ภาพเชื้อราขึ้นผนังบ้านที่ถูกน้ำท่วม

 

 

จากบทความที่แล้วเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านที่ถูกน้ำท่วมให้ปลอดเชื้อ ปัญหาความสกปรกจากน้ำท่วมจะเป็นปัญหาที่ไม่ธรรมดา การเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละจุด จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาที่แก้ไม่จบและอาจจะมีปัญหาบานปลายมีผลต่อสุขภาพทั้งคนที่เข้าไปทำความสะอาดและคนที่อยู่อาศัย วิธีที่จะก้ปัญหาดังกล่าวได้คือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านอย่างถูกวิธี ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นอีกแนวทางหนึ่งเผื่อจะเป็นประโยชน์ดังนี้


1. การทำความสะอาดบ้าน

การทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดเป็นปัญหาที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะทุกจุดที่ไปทำความสะอาดจะต้องสัมผัสกับเชื้อหรืออาจจะเป็นสารพิษจากสิ่งที่รั่วไหลระหว่างน้ำท่วมที่สะสมมาเป็นเวลานาน จะไม่มีส่วนใหนของบ้านที่ถูกน้ำท่วมสะอาดเลย ผู้ที่เข้าไปทำความสะอาดควรจะต้องมีอุปกรณ์ป่องกันตัวที่เข้มงวดรัดกุม เช่นหน้ากากป้องกันเชื้อเข้าสู่ปอด ถุงมือกันเชื้อซึมเข้าบาดแผลหรือซอกเล็บ ทั้งหมวกคลุมผมเพื่อป้องกันเชื้อเข้าทางรากผมและถ้าเป็นไปได้ควรสวมใส่แว่นว่ายน้ำ เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่น้ำในลูกตา

ขั้นตอนในการทำความสะอาดควรเริ่มจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นทำความสะอาด หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้ออื่น ๆ ที่มีในท้องตลาด เช่น การอบด้วยแก๊สโอโซนความเข้มข้นสูง หรือการตากแสง UVc เพื่อฆ่าเชื้อ หรือแม้กระทั่งการใช้ระบบ Photo Catalyst ที่ใช้การเคลือบผิวผนัง ฝ้า และส่วนต่างๆ ในอาคารด้วยสาร Photo Catalyst ซึ่งสารดังกล่าวสามารถถูกกระตุ้นให้ไวต่อปฏิกิริยาสามารถฆ่าเชื้อต่างๆ ที่มาสัมผัสหรืออยู่บนพื้นผิว ด้วยแสง UV ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด แสงนีออน หรือถ้าจะให้ดีที่สุดใช้แสง UVc จะได้ผลดีที่สุด

แต่เนื่องจากเชื้อราเป็นเชื้อที่ค่อนข้างจะตายยาก เพราะเมื่อไรที่เชื้อราอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต มันจะสร้างสปอร์เพื่อคงสายพันธ์เอาไว้ เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็จะออกจากสปอร์เพื่อขยายพันธ์ต่อไปและสปอร์เชื้อราจะเป็นสิ่งที่ทำลายได้ยากมาก ในการดำเนินการจึงควรทำต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 วัน ติดต่อกัน โดยให้แต่ละช่วงห่างกันประมาณ 23 ชั่วโมง สำหรับเครื่องฆ่าเครื่องด้วยแก๊สโอโซน หลังจากนั้นจึงให้เป็นขั้นตอนของการฆ่าเชื้อด้วยระบบ Photo Catalyst ในช่วงเวลาที่เหลือ เพื่อเป็นการหลอกล่อเชื้อราให้ออกจากสปอร์เป็นช่วงๆ จนกว่าจะหมด

เชื้ออีกส่วนหนึ่งจะไปสะสมอยู่ตามซอกมุมของบ้าน เช่นซอกใต้บันได ขอบวงกบประตูอลูมิเนียม(เย๊อะมากๆ) รวมทั้งจะมีบางส่วนที่ซีมลึกเข้าไปในผนัง ซึ่งถ้าเป็นผนังปูนไม่ว่าจะเป็นซีเมนท์บล๊อค หรืออิฐก่อ หรือผนังไม้ จะมีโพรงช่องว่างในอิฐบล๊อค รวมทั้งระหว่างเนื้อไม้ เชื้อต่างๆ อาจจะไปสะสมในโพรงเหล่านี้ รอเวลาที่จะออกมาอาละวาดในโอกาสที่ผนังเกิดรอยร้าวหรือรอยตะปูในภายหลัง

หลังจากนั้นแล้วจึงเข้าไปล้างทำความสะอาดบ้านได้ ซึ่งหากทำตามขั้นตอนนี้จะสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากเชื้อราที่สะสมอยู่ในช่วงน้ำท่วมได้

ผู้เขียนและผู้ร่วมงานพบจากการทดลองว่าการใช้ระบบ Photo Catalyst เพียง 1 วัน สามารถลดเชื้อจาก 2,100,000 CFU/unit ลงเหลือ 9,200 CFU/unit ( ลดลงได้ถึงกว่า 99 % ) ซึ่งหากมีเวลาทำจนครบขั้นตอน3 วัน ก็น่าจะลดระดับเชื้อลงจนอยู่ในระดับปลอดภัยได้  ท่านผู้อ่านสามารถดูผลวิเคราะห์เชื้อได้ที่นี่

ตอนต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านหลังฆ่าเชื้อ