1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ห้องผ่าตัด Operation Room

PDFPrintE-mail

Image 1

รห้องผ่าตัด Operation Room ระบบกึ่งอัตโนมัติ แสดงผลการทำงานและควบคุมการทำงานด้วยระบบหน้าจอสัมผัส.

ห้องผ่าตัด Operation Room

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We design for the content!

บริษัทฯ ยินดีให้บริการสำรวจ วิเคราะห์ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งออกแบบระบบที่เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย