1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กล่องส่งของ Pass Box

PDFPrint

 

Image 6

 

 

 

Pass Box กล่องส่งของเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนหรือส่งวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าออกจากในห้อง มีลักษณะเป็น Air-Lock ช่องเล็กๆ ออกแบบมาให้มีประตู 2 ด้าน โดยสามารถสั่งทำขนาดตามแบบได้


โครงสร้างกล่อง

  • โครงสร้างของตัวกล่อง ทำจากเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 1.2มม. พ่นสีผงอบแห้งส่วนด้านในของกล่อง ทำจากเหล็กสแตนเลสเกรด 304
  • ประตูของกล่อง ทำจากเหล็กพ่นสีผงอบแห้งหนาไม่ต่ำกว่า 1.2มม. พร้อมด้วยกระจกแผ่นเรียบ


 

ประเภทกล่องส่งของ

รายละเอียดทางเทคนิค

 


แบบไม่ใช้กลอนไฟฟ้า

เป็นแบบที่ใช้กลอนประตูธรรมาดา

สามารถเปิดพร้อมกันสองด้านได้

 

 

แบบใช้กลอนไฟฟ้า ไม่มีหลอด UV

ป้องกันการเปิดพร้อมกันทั้งสองด้าน

แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ภายในกล่อง

 

 

แบบใช้กลอนไฟฟ้า มีหลอด UV

ป้องกันการเปิดพร้อมกันทั้งสองด้าน

และสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ภายในกล่อง