1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เครื่องกรองอากาศสำหรับห้องตรวจวินิจฉัยโรค

PDFPrint

 

Image 6

ครื่องกรองอากาศสำหรับห้องตรวจวินิจฉัยโรค ระบบป้องกันแพร่เชื้อของ TLENAIR มีระบบดูดอากาศที่อาจจะมีเชื้อแพร่ระบาดจากลมหายใจของผู้ป่วยเข้าไปกรองและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ในสถานที่ทางการแพทย์ เช่น ห้องตรวจโรคผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องผู้ป่วยวัณโรค และห้องที่ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งใช้ตามอาคารสถานที่ที่ต้องการความสะอาดสูงมากๆ

คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องกรองอากาศ

เครื่องกรองตรวจสามารถติดตั้งโดยให้ช่องสำหรับดูดอากาศ จากลมหายใจของผู้ป่วยเข้าไปกรองภายในตู้ที่ส่วนบนของตู้ระดับศรีษะของผู้ป่วย(ขณะที่ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้หรือนอนบนเตียงตรวจโรค) โดยให้อากาศที่ไหลผ่านช่องดูดลมมีความเร็วประมาณ 100-150 ฟุตต่อนาที หรือคิดเป็นปริมาณลมดูดประมาณ 300-420 ลูกบาศ์กฟุตต่อนาที ผ่านชุดกรองอากาศและฆ่าเชื้อระดับเดียวกับที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อ อากาศที่ระบายออกจากเครื่องจึงมีความสะอาด

โครงสร้างเครื่องกรองตรวจทำจากเหล็กเคลือบสีอบแห้ง มีช่องดูดลมเป็นพลาสติก ทำจากพลาสติก ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) ที่มีการผสมสารป้องกันการเกิดเชื้อจุลชีพ(Anti-Microbial Material)


แผงควบคุมการทำงานและรีโมทควบคุมการทำงานภายนอกตู้ สามารถกำหนดการทำงานแบบอัตโนมัติ(Auto Mode) เพื่อปรับอัตราการกรองเป็นช่วงๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ระบบปรับการหมุนเวียนอากาศเป็นแบบทิศทางเดียวตลอดเวลา เพื่อให้อากาศสะอาดทั่วทุกมุมห้อง โดยระบบจะหมุนเวียนอากาศที่สะอาดในตู้และทำให้ตู้ขนาดพื้นที่ประมาณ 4 ตารางเมตร มีอัตราการหมุนเวียนอากาศไม่ต่ำกว่า 80 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง


 

Specification

เครื่องกรองอากาศตรวจวินิจฉัยโรค

 

 

Main Filter

HEPA Filter Eff 99.97% at 0.3u

 

 

Pre Filter

Standard Capacity Pleated

Panel Filter Eff 35-45%

 

 

Air Filtration Rate

500 - 700 CMH (Cu.M/Hour)

 

 

Air Disinfection Unit

Dynamic Sources : PC(Photo Catalyst)

Static Sources : Ozone Air Fumigation

 

 

Control

Wireless Remote Control

 

 

Fan Speed

High / Medium / Low

 

 

Application

- ห้องตรวจผู้ป่วยวัณโรค

- ห้องตรวจผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

- ห้องตรวจผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรง

 

ระบบฆ่าเชื้อจุลชีพ (ขณะไม่มีคนอยู่)

การกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยโอโซนอาศัยคุณลักษณะการเป็นอ็อกซิไดซ์อย่างแรงของแก๊ซโอโซน ซึ่งมีค่าการอ็อกซิไดซ์ (Oxidation Potential)สูงกว่าคลอรีน จึงทำให้โอโซนสามารถทำลายพันธะของโมเลกุลของสารอื่นได้

Ozone Air Fumigation ใช้สำหรับฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นที่อาจค้างอยู่ในห้องและอุปกรณ์เครื่องใช้ และยังใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่เกาะอยู่ตามแผ่นกรองสะอาดปราศจากเชื้อโดยสามารถผลิตโอโซนในสภาวะอากาศทั่วไปไม่ได้ประมาณ 250mgและจะสลายตัวไปภายในเวลาไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง จึงไม่มีผลต่อผู้เข้าไปทำงานหลังจากเวลาดังกล่าว

ระบบฆ่าเชื้อเทคโนโลยีเฉพาะของ TLENAIR


 

 

การฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยระบบแสงเร่งปฏิกิริยา Photo Catalyst การใช้แสง Ultra Violet(UV)เร่งปฏิกิริยา จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่ผ่านออกจากเครื่อง เป็นอากาศที่ปราศจากเชื้อจุลชีพ