1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ห้องสำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

PDFPrint

 

 

 

Sputum Collecting Room ห้องสำหรับเก็บตัวอย่างเสมหะและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจุลชีพ Partial Unidirectional Booth for Infectious Control เป็นห้องที่ออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย ตัวห้องสามารถถอดประกอบย้ายสถานที่ตั้งวางได้ง่าย ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยเข้าไปนั่งในห้องเพื่อบ้วนเสมหะ น้ำลายหรือของเหลวอื่นๆ บนอ่างน้ำในห้อง เพื่อนำตัวอย่างไปตรวจสอบหาเชื้อจุลชีพ เพื่อป้องกันเชื้อจุลชีพที่อาจจะออกมากับลมหายใจหรือละอองน้ำที่ออกมาจากปากหรือจมูกของผู้ป่วย ไม่ให้แพร่กระจายหรือกระเซ็นย้อนเข้ามาสะสมทั้งด้านในหรือด้านนอกของห้องฯ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพ

ระบบจะหมุนเวียนอากาศจากหน้าห้องผ่านผู้ป่วยเข้าไปในห้อง(Totally Fresh Air & Exhausted Air Ventilation System)ผ่านอ่างน้ำที่วางภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่าง เข้าไปที่ตะแกรงที่มีแผ่นกรองอากาศ 2 ชั้น Pre Filter และ Medium Filter ที่อยู่ด้านในสุดของห้อง เข้าไปด้านหลังห้องที่มีระบบฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV-Photo Catalyst เพื่อฆ่าเชื้อจุลชีพชั้นแรก และนำไปผสมกับแก๊สโอโซนที่เกิดจากเครื่องผลิตแก๊สโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจจะหลุดรอดออกมา

อากาศที่ผ่านจากชั้นนี้จะถูกนำไปกรองผ่านแผ่นกรองละเอียด(HEPA Filter) ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเชื้อได้ถึง 99.99% สำหรับฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ก่อนปล่อยทิ้งออกไปภายนอกทางกล่องที่ด้านบนของห้อง(ผู้ใช้งานสามารถต่อปล่องจากจุดนี้ออกไปได้)ภายในห้องยังมีระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สโอโซนอัตโนมัติ เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจจะสะสมหลังการใช้งานในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อจุลชีพที่อาจจะกระเซ็นออกมากับลมหายใจหรือละอองน้ำที่ออกมาจากปากหรือจมูกของผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายหรือสะสมที่แผ่นกรองและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ด้านในของห้อง

Sputum Air flow pattern

 

 

 

 

 

 

 

แผงควบคุมการทำงานและรีโมทควบคุมการทำงานภายนอกห้อง สามารถกำหนดการทำงานแบบอัตโนมัติ(Auto Mode) เพื่อปรับอัตราการกรองเป็นช่วงๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ระบบปรับการหมุนเวียนอากาศเป็นแบบทิศทางเดียวตลอดเวลา เพื่อให้อากาศสะอาดทั่วทุกมุมห้อง โดยระบบจะหมุนเวียนอากาศที่สะอาดในห้อง มีอัตราการหมุนเวียนอากาศไม่ต่ำกว่า 80 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง

 

 

 

 

 

ระบบฆ่าเชื้อจุลชีพ ( ขณะไม่มีคนอยู่ )

การกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยโอโซนอาศัยคุณลักษณะการเป็นอ็อกซิไดซ์อย่างแรงของแก๊ซโอโซน ซึ่งมีค่าการอ็อกซิไดซ์  (Oxidation Potential)สูงกว่าคลอรีน จึงทำให้โอโซนสามารถทำลายพันธะของโมเลกุลของสารอื่นได้

Ozone Air Fumigation ใช้สำหรับฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นที่อาจค้างอยู่ในห้องและอุปกรณ์เครื่องใช้ และยังใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่เกาะอยู่ตามแผ่นกรองสะอาดปราศจากเชื้อโดยสามารถผลิตโอโซนในสภาวะอากาศทั่วไปไม่ได้ประมาณ 250mgและจะสลายตัวไปภายในเวลาไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง จึงไม่มีผลต่อผู้เข้าไปทำงานหลังจากเวลาดังกล่าว

ระบบฆ่าเชื้อเทคโนโลยีเฉพาะของ TLENAIR


 

 

การฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยระบบแสงเร่งปฏิกิริยา Photo Catalyst การใช้แสง Ultra Violet(UV)เร่งปฏิกิริยา จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่ผ่านออกจากเครื่อง เป็นอากาศที่ปราศจากเชื้อจุลชีพ